ส้มโอหอมควนลัง

ส้มโอหอมควนลัง เป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ จ.สงขลา และเป็นหนึ่งในส้มโอที่มีรสชาติดีที่สุดอีกชนิดหนึ่งของไทย แต่ปัจจุบัน แหล่งปลูกในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มน้อยลง ซึ่งจากการออกสำรวจพื้นที่ปลูกส้มโอหอมควนลังที่พันธุ์แท้ดั้งเดิมขณะนี้เหลืออยู่ไม่เกิน 1,500 ต้น จากจำนวนผู้ปลูกแค่ 50 ราย

ข้อแตกต่างของส้มโอหอมควนลัง กับส้มโอพันธุ์อื่นๆ คือ ไม่กลายพันธุ์เพราะไม่มีเมล็ด ใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งอย่างเดียว และมีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวไม่เลี่ยนไม่ขม กลีบสีชมพูอมแดง เมื่อรับประทานจะได้ความหวาน และกลิ่นส้มโอติดอยู่ที่ปลายลิ้น เนื้อล่อนออกจากเปลือกแกะกินได้ง่าย และส้มโอหอมควนลัง เป็นส้มโอที่มีอายุยืน ให้ผลผลิตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 30 ปี

ส้มโอหอมควนลังมีลักษณะแตกต่างจากส้มโอพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน และมีลักษณะประจำพันธุ์ที่เด่นชัด คือ เนื้อผลหรือกุ้งเป็นสีชมพูเข้มจนถึงสีแดง ไม่มีเมล็ด และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

(เนื้อหาและรูปภาพจาก http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060233 และ http://www.songkhladopa.go.th/index.php?options=otop&mode=detail&id=9)

ส้มโอหอมควนลัง
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 089-659-0025 เบอร์แฟกซ์: ---
ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 90110
Powered by Kaset Bay