ส้มโอดีที่ใกล้จะสูญพันธุ์

ปัจจุบัน "ส้มโอหอมควนลัง" กำลังจะกลายเป็นตำนานให้คนพูดถึงเท่านั้น เพราะพื้นที่ปลูกเหลือเพียงไม่กี่ไร่ ซึ่งจากการออกสำรวจพื้นที่ปลูกส้มโอหอมควนลังที่พันธุ์แท้ดั้งเดิมขณะนี้เหลืออยู่ไม่เกิน 1,500 ต้น จากจำนวนผู้ปลูกแค่ 50 ราย และผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ราคาตกต่ำกิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากขาดการส่งเสริมทางวิชาการ และการตลาด รวมทั้งถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

สำหรับ “ประคอง สุวรรณการณ์” เกษตรกรหนุ่มใหญ่ หมู่ 5 ต.ควนลัง กลับยืนหยัดรักษาส้มโอนี้ ซึ่งมีอยู่ 55 ต้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน ประคบประหงมดูแลรักษาผลผลิตป้อนตลาดต่อเนื่อง โดยยึดแนวเกษตรอินทรีย์ ด้วยเห็นว่านี่คือของดีที่ต้องอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

(เนื้อหาและรูปภาพจาก http://www.komchadluek.net/detail/20130619/161324/ผู้รักษาส้มโอหอมเมืองควนลัง.html และ http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060233)

ส้มโอหอมควนลัง
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 089-659-0025 เบอร์แฟกซ์: ---
ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 90110
Powered by Kaset Bay