เยี่ยมชมสวน

ครูและนักเรียน รร.หาดใหญ่วิทยาลัย เยี่ยมชมสวนส้มโอหอมควนลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556

ส้มโอหอมควนลัง
Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 089-659-0025 เบอร์แฟกซ์: ---
ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 90110
Powered by Kaset Bay